Vodácký tábor Soběšín

Dnes už jediný čtrnáctidenní čistě vodácký tábor v České republice. Jeho devizou je komplexní vodácký výcvik, který neučí děti jen manipulaci s lodí. Absolventi vodáckého tábora v Soběšíně se umí chovat k přírodě s největší úctou a respektem, nedělá jim problém rozdělat oheň či "přežít pod širým nebem”.

Díky tradičním podsadovým stanům, suchým toaletám a dřevěným budovám jsme dnes v podstatě takové retro. Díky partě odhodlaných lidí se každý rok plaví po Sázavě více než třicítka mladých vodáků, kteří vědí, jak se na vodě chovat, a kteří dokáží relevantně posoudit a poměřit každý jez či překážku, díky čemuž nejsou nebezpeční ani sobě a ani ostatním. Veškerá naše činnost je založená na dobrovolné bázi a naší největší odměnou jsou úsměvy spokojených dětí, které se k nám rády vracejí.

Táborová základna patří již téměř šedesát let Klubu vodáků Havlíčkův Brod, který pořádá pro děti jeden turnus vodáckého tábora vždy během prvních dvou červencových týdnů. Ve zbytku prázdnin pronajímáme základnu dalším subjektům, které pořádají tábory či ozdravné pobyty pro děti.

Klub vodáků Havlíčkův Brod disponuje vlastními loděmi, o které se vzorně stará, a také nezbytným vodáckým vybavením, jako jsou pádla, vesty a boule (barely) do lodí. Pokud se tak rozhodnete vaší ratolest svěřit do rukou našich kvalifikovaných vodáckých instruktorů a zkušených táborových vedoucích, můžete být v klidu - děti od nás tuto výbavu dostanou k dispozici.