Kontaktní osoby po celý rok

Robert Fučíkvodaci@sobesin.cz776 009 850
Ing. Karel Palánvodaci@sobesin.cz604 832 617


Kontaktní osoby během tábora

Ing. Karel Palánvodaci@sobesin.cz604 832 617
Robert Fučíkvodaci@sobesin.cz776 009 850
Alena Víškovávodaci@sobesin.cz777 012 298

Pozor!

Přihláška se považuje za akceptovanou až ve chvíli, kdy dojde k její zaplacení a to nejdéle do konce května, pokud nebude dohodnuto jinak.

Klub vodáku Havlíčkův Brod je registrovaným členem Svazu vodáku České republiky
www.svazvodaku.cz
Registrační číslo: 066
IC: 60128577
Číslo účtu: 1120083319/0800


Adresa Tábora

Vodáci z Havl. Brodu
Dušan Špáta
Sobešín
pošta Sázava 285 06

Popis cesty do tábora

Vzhledem k tomu, že tábor je na louce která nemá číslo popisné, nejlépe jej naleznete dle přiložených mapek.